Personuppgifter

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller från den 25 maj 2018 är vi skyldiga att informera om de personuppgiftsbehandlingar vi utför och på vilken grund.

Medlemsregister

Medlemsregistret finns i form av en Excelfil hos den som för tillfället är kassör i föreningen. Där lagras den information du själv fyllt i på anmälningsblanketten, dvs namn, adress, e-postadress, telefonnummer och den nivå du valt i första hand. Vi registrerar inte personnummer.

För varje år inför vi också en notering när medlemsuppgiften betalts, och för varje termin görs en notering när terminsavgiften betalts.

Vi lämnar inte ut medlemsförteckningen till någon. Vi får ett litet bidrag av kommunen, men de efterfrågar bara antalet medlemmar.

Bokföring – bank

Föreningen är ideell och betalar ingen skatt, men vi är skyldiga att bokföra enligt vanliga principer.

I bokföringen förekommer namn och inbetalt belopp.

I internetbanken (Swedbank) och utskrifter från banken, som förvaras i ekonomipärmen tillsammans med andra verifikationer, syns även det du skrivit på meddelanderaden när du gjorde betalningen.

Anmälningar till öppna danser

Vid danserna för vi anteckningar om vem som betalar, hur mycket och vilken metod (kontant eller Swish) för att kunna bokföra intäkterna korrekt. Listan sätts in i ekonomipärmen.

Om du meddelar någon allergi eller annat kostrelaterat så sparar vi inte de uppgifterna efter evenemanget, utan de måste anmälas till varje tillfälle.

Webben

Inga personuppgifter utom namn och kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar, finns på webbplatsen.

Upplysningar

Har du några frågor kan du kontakta föreningens kassör, Britt Ask Rydgård, brittask@gmail.com.