Medlemsinfo

Medlemsinformation

Alvesta Junction Linedancers är en ideell förening för alla som vill dansa line dance och ha roligt. Föreningens huvudsakliga verksamhet är 13–14 kurskvällar varje termin. Därutöver anordnar vi ibland öppna danser och ordnar samåkning till evenemang i vår närhet.

Våra kurser

Kurserna erbjuds på två nivåer i olika svårighetsgrad. Kurskvällarna är både utbildningstillfällen och träffpunkt för att tillsammans med andra uppleva dansglädje. Diskutera gärna med vår instruktör och styrelsemedlemmar och lämna synpunkter, så att vi hela tiden kan bli bättre.

Ungefär var fjärde gång har vi repetition, så att terminens danser ska "fastna" i både huvud och fötter.

Nivå 1

För nybörjare och dig som dansat någon enstaka termin. Vi går igenom de grundläggande stegen i line dance. Danserna är på nivån absolute beginner/beginner.

Nivå 2

För dig som har dansat ett par terminer och nu vill ha lite fler utmaningar, passar nivå 2 bäst. Det är bra om du har möjlighet att öva lite mellan gångerna, men det är inget krav. Danserna är på nivån beginner/intermediate.

Nivå 3 (vilande för närvarande)

För dig som är van dansare och är beredd på att lägga lite tid mellan gångerna på att träna in ännu lite mer komplexa stegkombinationer. Danserna är på nivån intermediate.

Avgifter

Föreningens verksamhet bekostas i huvudsak av medlems- och kursavgifter. Största delen av dessa går till lokalhyran. Ledarnas insats är ideell.

Medlemsavgift

100 kr per person och kalenderår. Dock betalar ungdomar upp till 18 år endast 70 kr per kalenderår.

Kursavgift

550 kr per person och termin. Ungdomar upp till 18 år betalar 400 kr per termin.

Enstaka kurskväll

Medlemmar som inte kan delta en hel termin kan i stället välja att betala 60 kr per kurskväll, gärna med Swish:


Betalning

Betala till vårt bankgiro: 314-1751 senast den 22 februari (vårterminen) resp 22 september. (höstterminen) eller med Swish:123 326 24 41 (ska du kopiera det använd denna variant utan blanksteg:1233262441). QR-kod nedan fyller i beloppet för enstaka kurskväll, men det kan du ändra vid behov.


OBS! Ange i båda fallen vad du betalar för i respektive textfält (vi använder inte OCR).

Instruktör och kontaktperson

Instruktör för nivå 1 och 2 är Lotta Norlin. Lotta är också kontaktperson.

Tfn: 073-739 93 91, E-post: lottanorlin@hotmail.com

Styrelsen

Ordförande: Lotta Norlin, kontaktuppgifter ovan.

Sekreterare: Anette Grevlund

Kassör och webbansvarig: Britt Ask Rydgård, brittask@gmail.com


Därutöver finns andra uppdrag:

Revisor: Lena Cederlund

Facebookansvarig (tillsammans med sekreteraren): Jenny Holma

Medlemsdokument

Stadgarna antog vi vid två möten 2008 och 2009, men en liten justering angående antalet medlemmar i styrelsen gjordes våren 2011. Läs gärna stadgarna i aktuell version.

Därutöver har vi en Drogpolicy

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2014

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll 2022

Årsmötesprotokoll 2023