Styrelsen

Styrelsen

Ordförande

Lotta Norlin

Tfn 073-739 93 93

lottanorlin@hotmail.com


Kassör, webbansvarig

Britt Ask Rydgård

brittask@gmail.com

Sekreterare

Anette Grevlund

Övriga uppdrag


Revisor: Lena Cederlund