Danser

Alvesta Junction Linedancers 2015. Webbansvarig: Britt Ask Rydgård

Danser vt 2019

Alliansdanser markeras med fet stil och nostalgidanser med kursiv stil. Koreografen inom parentes.


Gamla danser

Vecka

Nivå 1

Nivå 2

5

Mamma Maria (Frank Trace)

Linda (Frank Trace)

I've been waiting for you (Alison Johnstone, Joshua Talbot)

6

Key lime pie (Barry Durand)

Zjozzy's funk (Petra Van de Velde)

7

Lindi shuffle (Jane Smee)

Cut a rug (Jo & Rita Thompson)

Bossa nova (Phil Dennington)

River of dreams (Charlotte Skeeters)

8

Achy Breaky Heart (Juliet Lam)

Repetition

9

I love a rainy night (Eddie Rabbitt)

Pot of gold (Liam Hrycan)

10 (Årsmöte först)

Repetition

Celtic kittens (Maggie Gallagher)

1112131415

Repetition

Repetition

16 (Skärtorsdag)

17

Avslutning

Avslutning